Geschillen oplossen bij gezamenlijk ouderlijk gezag

Een scheiding is altijd een moeizame en vervelende zaak. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Vroeg of laat ben je het niet eens met je ex-partner over soms futiele zaken, maar voor jou belangrijk.

Er bestaat een regeling, die in de wet is opgenomen, voor problemen en onenigheid tussen ouders met een gezamenlijk gezag over de kinderen. In deze regeling staat dat, als er een gezamenlijk ouderlijk gezag is, de belangrijke beslissingen over het kind, of de kinderen, gezamenlijk moeten worden genomen. 

Zolang je het eens bent met elkaar

Zolang je het eens bent met elkaar en in alle rede met elkaar kunt praten kom je tot een oplossing. Dit is de meest ideale situatie en het beste voor de kinderen. Echter, zodra een van beide partners een andere mening heeft ontstaan de problemen. De ene ouder meent dat dit het beste is, de ander meent iets heel anders. Als praten niet meer helpt zijn er een aantal mogelijkheden.

Hulp zoeken.

Er zijn vele instanties die je kunt inschakelen voor hulp. Je kunt beginnen met het inschakelen van een mediator. Een mediator bemiddeld tussen beide partners en probeert tot een gezamenlijke oplossing te komen. Je kunt ook de rechtbank vragen om het geschil te beslechten. Je kunt de rechtbank vragen om het gezamenlijke gezag om te zetten en als enig ouder het gezag te krijgen.

Als een mediator niet heeft geholpen en de enige uitweg is de weg naar de rechtbank heb je een goede, gespecialiseerde advocaat nodig. Er zijn advocatenkantoren met verschillende specialisaties en disciplines, maak hier gebruik van. Het heeft weinig zin om een advocaat in te schakelen die normaal bijvoorbeeld faillissementen of strafzaken doet. Een betrouwbaar kantoor voor dit soort zaken is advocatenbureau Van der Maas & Verhoog uit het noorden van het land.  

Voorkomen is beter dan genezen.

Dit aloude gezegde geldt ook voor dit soort conflicten. Bepaal, zo snel mogelijk na het besluit om te scheiden, samen hoe je de eventuele conflicten gaat aanpakken, laat dit door een advocaat vastleggen, het liefst samen met één advocaat. Dit scheelt je kosten en waarschijnlijk ook een hoop ellende.

Een goede advocaat weet hoe hij dit soort zaken moet aanpakken, probeert erachter te komen waar de pijnpunten zitten en probeert daarin te middelen en oplossingen te zoeken, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Scheiden doet lijden, echter in goede harmonie doet het minder pijn.

ADVERTENTIE

Algemeen